De veiligheidsladder als norm voor veiligheidscultuur

VeiligheidsladderMet ingang van 1 juli 2016 heeft het NEN van ProRail de veiligheidsladder overgenomen. De NEN zal deze specifiek voor de spoorbedrijven ontwikkelde cultuurladder herinrichten als een nationale norm voor de gehele Nederlandse industrie. Grote opdrachtgevers in Nederland zullen deze normstelling gebruiken ter stimulering van veiligheidszorg bij haar aannemers.

AdviSafe heeft op deze ontwikkeling ingespeeld en een volledig ondersteunend programma ontwikkeld. Het programma biedt advies, training en de mogelijkheid om organisaties te meten tegen de criteria van de nieuwe norm.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen.

Advies

AdviSafe biedt haar klantenkring al een aantal jaren ondersteuning op het gebied van ontwikkeling en onderhoud van veiligheidscultuur. Hierbinnen leveren wij algemene workshops over het begrip cultuur en hoe dit te meten of te ontwikkelen, wij onderzoeken samen met bedrijven in hoeverre veiligheidscultuur is ingevuld door middel van meting, assessment en interviews, en geven advies welke stappen er gezet kunnen worden om deze cultuur verder te ontwikkelen en te onderhouden.

Meten

Het meten van het niveau van de veiligheidscultuur kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Een zeer gedetailleerde meting (o.a. door middel van een ‘safety’ app) of om een momentopname te bepalen (door middel van een assessment middels een veiligheid assessment questionnaire) zijn voorbeelden van instrumenten die voor het doel van meting tegen objectieve criteria om veiligheidsgedrag in organisaties in kaart te brengen.

Tevens kan AdviSafe een ervaringsaudit uitvoeren in het kader van het proces om via self-assessment en een actieplan tot een verbeterslag te komen.

Voorbeelden van meetinstrumenten:

 • H&M cultuurmeting
 • Balance monitor®
 • Tripod Delta®
 • TNO Safety @ Core Business®
 • Safety Changer Safety Assessment Questionnaire®

Training

Op basis van onze ervaring hebben wij de volgende training portfolio ingevuld:

Algemeen

 • Normkennis – introductie, auditing en masterclass
 • Masterclass aan de slag met de veiligheidsladder

Inhoudelijk

 • Veiligheidsleiderschap,– directie en management (in-company en/of open training)
 • TORC Serious Game® – directie en management (in-company)
 • Werkplekobservatie, Veiligheidsdialoog, Competentie management – leidinggevenden en uitvoerenden
 • Incidentonderzoek en analyse, Omgaan met overtredingen, Risicobeoordeling – leidinggevenden en uitvoerenden
 • Risicoherkenning, Taak risico analyse, Werkplekbeheersing – (niet) operationeel personeel
 • Veiligheidscommunicatie – alle organisatielagen

Contact met ons?

Klik om ons te mailenKlik om ons te bellen

“Het Crisis Management team van AdviSafe heeft ons op een hoger niveau van (crisis) preparatie gebracht.”

Operations Manager Tullow Oil Netherlands