Introductietraining Veiligheidsladder (VL01)

Deze training is ook in-company mogelijk, wilt u meer informatie hierover?

Neem dan contact op met AdviSafe op telefoonnummer 0223 54 00 00 of via emailadres vl@advisafe.com

Deze training biedt inzicht in de achtergronden van de veiligheidsladder en hoe de norm in elkaar zit met de onderwerpen. Inzicht bieden in het principe van de veiligheidsladder als ontwikkelingsmodel met 5 treden. Inzicht bieden in de betekenis van de treden en de verschillen per trede. Inzicht bieden in wat er komt kijken als een bedrijf de stap wil zetten om zich voor te bereiden op certificatie en een globaal beeld schetsen van de vereiste inspanningen.

Voor wie is deze training?

Bedrijven en auditoren in de oriëntatiefase

Programma onderwerpen:

  1. Achtergronden ontwikkeling veiligheidsladder
  2. Begrippen: veiligheidscultuur, houding & gedrag
  3. Certificatieschema op hoofdlijnen, integrale veiligheid
  4. Richtlijnen voor het beoordelen van bedrijven
  5. Managementaspecten (6) en bedrijfskarakteristieken (18)
  6. Gedragsdoelstellingen, observeren en aanspreken
  7. Hoofdlijnen van aanpak

Werkwijze

De veiligheidsladder is gebaseerd op de cultuurladder volgens het model van Parker e.a. (fig. 1) en is een evolutionaire ladder bestaande uit vijf niveaus. Het model veronderstelt dat de veiligheidscultuur in een onderneming in een bepaald stadium van volwassenheid verkeert.

7-veiligheidsladder-copy

In de training behandelen we de veiligheidsladder met de 5 treden die de ontwikkelingsfase aangeven waarin het bedrijf zich bevindt op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt. We bespreken het NEN certificatieschema dat per trede eisen bevat waaraan het bedrijf moet voldoen. We geven toelichting op de eisen en auditorrichtlijnen die in het certificatieschema zijn geformuleerd voor trede 2,3,4 en 5.  We bieden een kennismaking aan bedrijven en auditoren die zich willen oriënteren op deze nieuwe NEN-norm met de handvatten in deze norm om houding & gedrag objectief te kunnen meten en verder te kunnen ontwikkelen.

 

Mogelijke vervolgtrainingen

Vragen?

U kunt contact met ons opnemen via emailadres: vl@advisafe.com of telefonisch op nummer 0223-54 00 00

 

“Veel info opgedaan, inspiratie en nieuwe contacten”

deelnemer EnergyCafé