Introductietraining Veiligheidsladder (VL01)

Deze training is ook in-company mogelijk, wilt u meer informatie hierover?

Neem dan contact op met AdviSafe op telefoonnummer 0223 54 00 00 of via emailadres vl@advisafe.com

Deze training biedt inzicht in de achtergronden van de veiligheidsladder en hoe de norm in elkaar zit met de onderwerpen. Inzicht bieden in het principe van de veiligheidsladder als ontwikkelingsmodel met 5 treden. Inzicht bieden in de betekenis van de treden en de verschillen per trede. Inzicht bieden in wat er komt kijken als een bedrijf de stap wil zetten om zich voor te bereiden op certificatie en een globaal beeld schetsen van de vereiste inspanningen.

Voor wie is deze training?

Bedrijven en auditoren in de oriëntatiefase

Waar en wanneer?

Trainingslocatie: Nader te bepalen, centraal in het land.

Deze training duurt van 13:30 tot 16:00, inloop is mogelijk vanaf 13:00.

De trainingsdatums voor de open trainingen zijn:

 • 2 mei 2017
 • 6 juni 2017
 • 12 juli 2017
 • 5 september 2017
 • 3 oktober 2017
 • 7 november 2017
 • 5 december 2017

Kosten: € 295,00 per deelnemer

Interesse in deze training? klik hier voor het inschrijfformulier.

Programma onderwerpen:

 1. Achtergronden ontwikkeling veiligheidsladder
 2. Begrippen: veiligheidscultuur, houding & gedrag
 3. Certificatieschema op hoofdlijnen, integrale veiligheid
 4. Richtlijnen voor het beoordelen van bedrijven
 5. Managementaspecten (6) en bedrijfskarakteristieken (18)
 6. Gedragsdoelstellingen, observeren en aanspreken
 7. Hoofdlijnen van aanpak

Werkwijze

De veiligheidsladder is gebaseerd op de cultuurladder volgens het model van Parker e.a. (fig. 1) en is een evolutionaire ladder bestaande uit vijf niveaus. Het model veronderstelt dat de veiligheidscultuur in een onderneming in een bepaald stadium van volwassenheid verkeert.

7-veiligheidsladder-copy

In de training behandelen we de veiligheidsladder met de 5 treden die de ontwikkelingsfase aangeven waarin het bedrijf zich bevindt op het gebied van veiligheidsbewustzijn bevindt. We bespreken het NEN certificatieschema dat per trede eisen bevat waaraan het bedrijf moet voldoen. We geven toelichting op de eisen en auditorrichtlijnen die in het certificatieschema zijn geformuleerd voor trede 2,3,4 en 5.  We bieden een kennismaking aan bedrijven en auditoren die zich willen oriënteren op deze nieuwe NEN-norm met de handvatten in deze norm om houding & gedrag objectief te kunnen meten en verder te kunnen ontwikkelen.

 

Mogelijke vervolgtrainingen

Vragen?

U kunt contact met ons opnemen via emailadres: vl@advisafe.com of telefonisch op nummer 0223-54 00 00

 

“Het bewustzijn van je eigen bijdrage aan veiligheid is vooral een kwestie van cultuur, gedrag en houding. Het unieke van de veiligheidsladder is dat deze zich richt op het samen verbeteren van de veiligheidscultuur, zowel binnen de organisatie alsook in de gehele keten.”

Piet-Hein Daverveldt, Algemeen Directeur NEN