Tripod Beta Practitioner Training

TripTripod Beta Practitioner Trainingod Beta: Toepassing van een visuele, barrièregerichte aanpak van Incidentenonderzoek & analyse

Het beheren van uw bedrijfsprocessen is van vitaal belang voor uw organisatie. Incidenten en verstoringen, op welk niveau dan ook, zullen uw continuïteit schaden en een negatief effect hebben op uw resultaat. Een veilige werkplek maakt dat uw team vol vertrouwen werkt, productiever is en de best mogelijke resultaten behaalt. Het is daarom van belang om inzicht te krijgen in de directe en onderliggende oorzaken van verstoringen en incidenten.

Incidenten (bijvoorbeeld met betrekking tot veiligheid, beveiliging, IT, productie, financiën en milieu) lijken in eerste instantie te worden veroorzaakt door menselijk falen. De kern van het probleem zit echter in systemen en organisatie welke een werkomgeving creëren waardoor mensen verleid worden tot het maken van fouten. Uit de praktijk blijkt, dat risico management, direct gericht op het menselijk handelen, niet de meest effectieve en duurzame manier is voor het beheren van het bedrijfsproces en het voorkomen van verstoringen en incidenten De focus dient te liggen op systeem en organisatie niveau.


Data 2018 “4 daagse Tripod Beta Practitioner training”

Neem contact op via info@advisafe.com voor meer informatie en inschrijving

Locatie: Den Helder

Data:

14-17 mei (Engelstalige training)

17-20 september (Nederlandstalige training)

12-15 november (Engelstalige training)


Tripod Beta: beter begrip van operationele verstoringen en incidenten

tripod 1Tripod Beta is een ‘reactieve’ methode voor de analyse van incidenten met daaruit voortvloeiend proactieve maatregelen voor de controle van procesbeheersing. De focus ligt niet op het menselijk falen maar op het identificeren van de directe en onderliggende oorzaken op systeem en organisatie niveau, waardoor het incident kon gebeuren. Het onderzoek brengt onbekende en onzekere factoren aan het licht waardoor inzichten ontstaan. Onderliggende oorzaken worden geïdentificeerd waardoor weloverwogen conclusies en beheersmaatregelen genomen kunnen worden die de weerbaarheid van de organisatie versterken en de bedrijfs- en veiligheidsprestaties vergroten.

Bewezen succesvol

Wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteiten van Leiden (NL) en Manchester (UK) vormt de basis van de Tripod Theorie. Door de vele jaren van toegepast onderzoek en gebruik in de praktijk heeft de Tripod methode zichzelf bewezen als beste oplossing voor proactief en reactief risico management. Veel bedrijven en andere grote organisaties hebben door het gebruik van de Tripod methodologie een aanzienlijke vermindering van het aantal incidenten gemeten en een stevige grip op risico’s gekregen.

Tripod Beta: Practitioner training

De theorie en aanpak volgens de Tripod Beta methode staan centraal in deze training. De deelnemers leren hoe operationele verstoringen en incidenten onderzocht en geanalyseerd dienen te worden. De ondersteunende software vergemakkelijkt de analyse van en rapportage.. Het programma helpt om de onderliggende oorzaken te identificeren en corrigerende maatregelen te nemen, waardoor proces- en veiligheidsprestaties verbeteren.

Inhoud training

De deelnemers werken een deel van de tijd in groepen aan casussen zodat theorie en praktijk beide aan bod komen. Ook wordt inbreng van eigen ideeën en real life cases gestimuleerd. Het belangrijkste doel is de vaardigheden van de deelnemer te vergroten zodat de Tripod Beta methodologie en software snel en effectief in de praktijk kunnen worden toegepast.

Doelgroep

De training is bedoeld voor, maar niet beperkt tot: incidentonderzoekers, (Q)HSE, project, locatie, afdeling, operations-, risico-, onderhoud- en integrity managers.

Software

Tripod 2Deelnemers ontvangen een 30-daagse proeflicentie voor Investigator 3 software.

Kosten

De kosten voor deze 4-daagse training bedragen € 2380,- (exclusief btw), inclusief trainingsmateriaal, een deelnamecertificaat, een theorie-examen dat deel uitmaakt van de Practitioner certificatie, een proeflicentie voor de software en lunches.

Programma training:

Dag 1: Introductie, proces incidentenonderzoek

 • Het plaatsen van de Tripod methodologie in een bredere context voor wat betreft veiligheidsmanagementsysteem.
 • Barrièregericht risico management tegenover barrièregericht incidentenmanagement.
 • Begrijpen van het incidentenproces & kenmerken.
 • Effectief incidentenonderzoeksproces inclusief bijbehorende taakomschrijving.

Dag 2: Tripod Beta methodologie, incident analyse

 • De theorie van het Tripod model.
 • Introductie van de belangrijkste Tripod Beta elementen.
 • Gebruik van Tripod Beta elementen voor het accuraat samenstellen van een gebeurtenis, object, energie (EGO) diagram (analyse).
 • Gebruik van Tripod Beta theorie om een onderzoeksplan af te ronden door de relevante barrières te identificeren en relevante informatie te achterhalen.
 • Begrip van de onderzoeksethiek gebaseerd op menselijk falen en het menselijk handelen model.
 • Basis risicofactoren.

Dag 3: Cases: Tripod Beta incident onderzoek & analyse

 • Toepassen van Tripod Beta in eigen real life casussen en oefeningen.
 • (Optioneel:) Toepassen van Investigator 3 software.

Dag 4: Meer casussen, follow up & communicatie, examen

 • Tripod Beta Practitioner examen.
 • Praktijk casussen, oefeningen en presentatie van de conclusie van een casus inclusief aanbevelingen.
 • Effectieve follow up en management communicatie.

Certificatie

Na het volgen van de Tripod Beta Practitioner Training heeft de kandidaat de mogelijkheid om het officiële Tripod certificeringsproces te volgen via de ‘Stichting Tripod Foundation’ (www.tripodfoundation.com).

AdviSafe biedt software, training en ondersteuning op basis van de wetenschappelijke Tripod methode voor onderzoek en analyse.

Waar nodig kunnen wij aanvullende operationele en of beheerondersteuning bieden. Onze ‘flying Squad’ teamleden zijn ervaren en gecertificeerde professionals die grondige, onafhankelijke incidentenonderzoeken en verbeterprocessen kunnen uitvoeren en coachen.

“De adviseur heeft waardevolle informatie geleverd over mogelijke nieuwe ontwikkelingen die erg belangrijk bleken voor ons verandertraject en ons uiteindelijk veel tijd heeft bespaard”

Koene Ritzema, Operations Manager, Centrica Production Nederland BV