Training operationele veerkracht (TORC)

Veel werkzaamheden vereisen, hoe goed ook voorbereid, veerkracht om te kunnen anticiperen op nodige aanpassingen en dan slagvaardig, flexibel en veilig te reageren. Dit zijn uitdagingen voor vakmanschap en procesbeheersing maar bieden ook kansen om alles uit uw teams te halen wat zij in huis hebben. Zeker waar regelgeving weinig speelruimte biedt en veiligheid geborgd moet blijven.

De waarde van veerkrachttorc

Veerkracht in uw organisatie stelt u in staat om om te gaan met onverwachte gebeurtenissen en veranderingen in het werk. Hoe weet u of uw organisatie voldoende aanpassingsvermogen bezit of kan ontwikkelen? Om medewerkers en managers te helpen hun veerkracht te versterken is door TNO een Training Operationele Veerkracht (TORC) ontwikkeld en vormgegeven. Samen met diverse bedrijven in de railinfra en olie en gas is een levensechte en boeiende serious game opgezet die aansluit op uw bedrijfspraktijk.

Het versterken van veerkracht in uw organisatie ontplooit vakmanschap, bevordert veilig werken en te leren van wat goed gaat. Antiperen uw medewerkers op wat fout kan gaan? En wat gebeurt er wanneer men een werkwijze toch dient aan te passen aan nieuwe omstandigheden? In een veerkrachtige organisatie is er sprake van een flexibele en veilige inzet van capaciteit en aanpassingsvermogen. Het beheerst omgaan met beschikbare speelruimte in uw organisatie en hoe die in de praktijk op veilige wijze te benutten is één van de uitdagingen die TORC simuleert. TORC traint spelenderwijs de voor veerkracht mogelijke aanpakken in uw bedrijf en op welke hulpbronnen u kunt inzetten. Het teamwerk en de eigen praktijkcases, werkelijke uitdagingen en ervaringen, beleven de deelnemers daardoor als levensecht.

AdviSafe kan u de TORC-training op maat op uw bedrijfspraktijk aanbieden.

Doel en inhoud

AdviSafe traint medewerkers en leidinggevenden door middel van op uw bedrijfsprocessen gerichte simulaties. Kern daarin is het anticiperen op en weloverwogen omgaan met onverwachte gebeurtenissen en het organiseren daarvoor nodige aanpakken.

TORC leert uw vakmensen en uw bedrijf van wat goed gaat en hoe u beter voorbereid kunt zijn op toekomstige “uitdagingen”. Bijvoorbeeld door alert te zijn en gestructureerd te beoordelen en te beslissen over nodige aanpassingen. Zij weten welke aanpakken en hulpbronnen hun veerkracht in de praktijk versterken. Tegelijkertijd ervaren zij welke speelruimte er, bijvoorbeeld met het oog op regelgeving, toelaatbaar is en hoe eventuele dilemma’s zijn op te lossen.

De TORC-praktijksimulatie biedt, zo leert de ervaring in verschillende bedrijven, een boeiende en realistische spelomgeving waarin zowel medewerkers als leidinggevenden waardevolle ervaring en nieuwe inzichten opdoen. Gezamenlijke reflectie in after action reviews helpen (on)bewuste ervaringen bespreekbaar te maken en om te zetten in beter voorbereide toekomstige werksituaties. Het eindresultaat is dat uw slagvaardigheid zal worden versterkt.

Hier kunt u een boekje over TORC downloaden.

Doelgroep

Veerkracht kan bestaan en groeien dankzij een goede samenwerking van uitvoerenden en management. TORC richt zich dan ook op zowel leidinggevenden als medewerkers:

  • Direct uitvoerenden en ondersteuners: bijvoorbeeld onderhoudsploegen, bouwplaatsmedewerkers, eerstelijns leidinggevenden en projectteams
  • Managers, projectleiders en veiligheidsstaven

Werkwijze

TORC heeft een trainingsopzet met de volgende stappen:

  1. Vaststellen van trainingsdoelen en toepassingsgebied AdviSafe stelt samen met het bedrijf trainingsdoelen vast. Op welke onderdelen in het bedrijfsproces en op welke plaatsen is veerkracht van belang?
  2. Selecteren bedrijfscasuïstiek
  3. Opzetten en voorbereiden van een trainingsprogramma In samenwerking bekijken we welke aanpakken zijn uw bedrijfspraktijk van belang. Op welke hulpbronnen kan een beroep worden gedaan, wat ging (net)goed?
  4. Uitvoering van de training Uitvoerende medewerkers, staf en management volgen ieder de training, daarna is er een gezamenlijke reflectie op de ervaring en inzichten die men opdoet in de training en hoe die in de praktijk toe kan passen.
  5. Close out AdviSafe vat voor u samen welke nieuwe inzichten in de training voor uw bedrijfspraktijk van belang zijn en geeft aanbevelingen voor het vervolg.

Aanvullende informatie

AdviSafe biedt verschillen varianten van de TORC-training aan en kan bijdragen aan de follow up van de training.

AdviSafe kan u ondersteunen met trainers en adviseurs met ruime ervaring op het gebied van veerkracht van teams en die intensief aan ontwikkeling van TORC hebben bijgedragen.

Als u een trainer of adviseur van AdviSafe wilt spreken of meer van TORC of veerkracht wilt weten, bel ons dan op telefoonnummer 0223 54 00 00 of mail ons

“Enthousiast, practisch en concrete presentatie. Heel nuttig en van grote toepasbaarheid”

deelnemer EnergyCafé