Training Crisismanagement

Elke organisatie en elk bedrijf kan te maken krijgen met crisissituaties. Wat vandaag bij anderen gebeurt, kan morgen bij u gebeuren. Als iets mis kan gaan, dan gaat het vaak mis op het slechtst denkbare moment. Staat uw organisatie gesteld voor de afhandeling van een crisis? Weet u wat crisisbeheersing  voor uw organisatie inhoudt? Weten uw medewerkers wat ze kunnen verwachten en wat hun taken zijn bij een crisis? Een training crisismanagement kan uitkomst bieden.

Een crisis verandert onze vertrouwde wereld in een chaos. ‘Business is not as usual anymore!’ Zo’n moment vereist een slagvaardige, efficiënte en effectieve organisatie om slachtoffers en schade te beperken en de continuïteit te waarborgen.

Het beheersbaar maken en houden van een crisissituatie vraagt om een goede voorbereiding en duidelijke regels en richtlijnen binnen uw organisatie, vaak opgenomen in een crisisplan en praktische draaiboeken. Door medewerkers voor te bereiden op hun rollen en taken tijdens een incident kan de crisissituatie beheersbaar blijven.

AdviSafe kan samen met u nagaan wat er geregeld moet worden om een crisis effectief te lijf te gaan en de gevolgschade te beperken. Het uitvoeren van een Crisismanagement training met de key spelers in uw organisatie is een effectieve vorm om antwoord te krijgen op bovenstaande vragen en u beter in staat te stellen om adequaat te reageren op een onverwachte situatie.

Doel en inhoud

 • Crisismanagement basisbeginselen.
 • Uw crisisorganisatie tegen het licht gehouden.
 • Risico’s en scenario’s voor uw organisatie.
 • Samenwerking met crisispartners en de omgeving.
 • Besluitvorming tijdens een crisissituatie.
 • De belangrijkste teamprocessen / competenties.
 • Rollen en taken in een crisis- of calamiteitenteam.
 • Effectief samenwerken in een crisis- / calamiteitenteam.
 • Crisiscommunicatie: omgang met de (social) media.
 • Informeren van familieleden en nazorg betrokkenen.
 • Imago- / reputatiemanagement.

Doelgroep

Medewerkers die een (sleutel) rol hebben in een crisis (management) team op tactisch of strategisch niveau.

Werkwijze

De deelnemers worden aan de hand van een afwisselend programma actief betrokken door middel van interactieve presentaties, dilemma sessies, korte opdrachten (case & workshops), praktijkvoorbeelden en een korte simulatieoefening.

Aanvullende informatie

 • Kosten op aanvraag.
 • De training duurt 1 tot 2 dagdelen, afhankelijk van de behoefte.
 • Deze training wordt op maat aangeboden voor uw eigen organisatie. Daarbij wordt bijvoorbeeld gebruik gemaakt van uw crisisplan en passende cases.
 • Voor nadere informatie kunt u contact opnemen via info@advisafe.com. We zijn telefonisch bereikbaar op 0223-540000.

Overige trainingen

Op het gebied van crisismanagement bieden wij ook:

“Het bewustzijn van je eigen bijdrage aan veiligheid is vooral een kwestie van cultuur, gedrag en houding. Het unieke van de veiligheidsladder is dat deze zich richt op het samen verbeteren van de veiligheidscultuur, zowel binnen de organisatie alsook in de gehele keten.”

Piet-Hein Daverveldt, Algemeen Directeur NEN