Hoofd Mijnbouw Installatie Training (HMI)

Bij de uitvoering van mijnbouwkundig werk kunnen een aantal posities als “sleutelfunctie m.b.t. veiligheid, gezondheid en milieu” worden bestempeld.  Voorbeelden hiervan zijn: de directeur, de operations manager, het hoofd van de productie- of boorafdeling, de veiligheidskundige, en de persoon die met de feitelijke leiding van werkzaamheden is belast, OIM’s, ISs.

In deze cursus richten wij ons met name op de “persoon die met de feitelijke leiding van werkzaamheden is belast”. Hij is degene die op locatie verantwoordelijk is voor een verantwoord en veilig verloop van de werkzaamheden en wordt daardoor al snel aangesproken indien op die locatie de wet en/of veiligheidsvoorschriften worden overtreden. In de olie- en gasindustrie komt het Hoofd Mijnbouw installatie (HMI) in aanmerking voor de rol als “feitelijk leiding­gevende”.

De cursus is niet alleen bedoeld voor mensen die vanuit hun positie in het bedrijf incidenteel of op permanente basis als Hoofd Mijnbouwinstallatie functioneren. Omdat de onderlinge communicatie tussen de HMI en zijn directe leidinggevende op kantoor voor het functioneren van de HMI van essentieel belang wordt geacht, worden ook deze leidinggevenden in (een gedeelte van) dit programma betrokken.

Doelstelling

De cursisten ontvangen inhoudelijke informatie op het gebied van wet- en regelgeving en referenties naar actuele praktijkervaringen van HMI’s in de Nederlandse Olie- en Gasindustrie. Aan het eind van de cursus hebben de deelnemers meer begrip voor elkaars operationele problemen en kennen zij elkaars mogelijkheden en beperkingen waar het om oplossing van deze problemen gaat. Daardoor zullen zij in staat zijn om een (nog) betere teamprestatie neer te zetten. Hun bevindingen van de afgelopen dagen worden vertaald in een presentatie. Deze presentatie wordt gegeven in het bij zijn van de hiërarchie of het management van de kandidaten.

Programma

  • Kennis hebben van wetgeving omtrent Arbo en veiligheid, de meest recente ontwikkelingen.
  • Kennis nemen van risicoanalyse; kennis nemen van verschillende methodieken.
  • Kennis nemen van waarden gestuurd werken. Kunnen benoemen van persoonlijke waarden en waarden in het werk. Kunnen verwoorden van bijbehorende normen.
  • Kennis nemen van de wijze waarop er wordt omgegaan met de veiligheidsproblematiek gedurende risicovolle operaties bij verschillende organisaties.
  • Inzicht in leiderschapsstijlen (Hersey en Blanchard) en inzicht krijgen in de eigen dominante leiderschapsstijl, en effectiviteit van de leiderschapsstijl.
  • Inzicht hebben in de menselijke aspecten met betrekking tot veiligheid (werking van de hersenen, veronderstellingen, verwachtingen, vooroordelen, volgzaamheid etc.)
  • Inzicht in de werking van conflicten.
  • Kunnen benoemen van de belangrijkste aandachtspunten als het om veiligheid en de communicatie met de wal.

hmi-1

Waar en wanneer?

De duur van de training is 4 dagen inclusief avond sessies. De cursustijden zijn van 09.00 tot 21.00 uur, en op de laatste dag van 09.00 tot 16.30 uur. Minimum aantal deelnemers is 8 en het maximaal 12.

Wanneer is de training? er zijn 2 mogelijkheden om op in te schrijven:

  • 27 tot en met 30 maart 2017
  • 2 tot en met 5 oktober 2017

Training locatie: Hotel/Conferentie centrum De Kapellerput, Heeze.

Interesse in deze training? klik hier voor het inschrijfformulier.

Kosten voor de training: € 3295,00 exclusief accommodatie kosten (695,=)  4 dagen inclusief avond sessies

Vragen?

U kunt contact met ons opnemen via emailadres: vl@advisafe.com of telefonisch op nummer 0223-54 00 00

References

taqanamtotalwintershall

“De adviseur was integer, gericht en discreet in zijn onderzoek. De onderzoeksresultaten hebben geleid tot nieuwe inzichten en zijn erg waardevol gebleken”

Koene Ritzema, Operations Manager, Centrica Production Nederland BV