Sneller inzicht in incidenten SIM® (Simpele Incidentanalyse Methode)

New ImageWaar gewerkt wordt met machines, gereedschappen en voertuigen kunnen onverwachte situaties voorkomen. Dan bestaat het risico op incidenten waarbij mensen gewond kunnen raken of materieel beschadigd kan worden. Om herhaling te voorkomen onderzoeken wij de toedracht. Door het incident te analyseren worden de oorzaken duidelijk en kan herhaling worden voorkomen.

Afhankelijk van de ernst van het incident moet het onderzoek niet teveel tijd in beslag nemen. Daarom is er nu een simpele methode ontwikkeld, waarmee incidenten met relatief laag schadepotentieel snel geanalyseerd kunnen worden.

Eenvoudig te analyseren

Het identificeren en beheersen van risico’s en het onderzoeken van incidenten maakt deel uit van risicomanagement. Voor het analyseren van ernstige incidenten bestaan geavanceerde methodes, zoals Tripod BETA. In de praktijk heeft men gelukkig meer te maken met minder ernstige incidenten, waarbij slechts sprake is van relatief lichte verwondingen of beperkte schade. In dergelijke gevallen is er behoefte aan een eenvoudige aanpak. Daarom heeft AdviSafe, als specialist in methoden voor effectief Risicomanagement, de Simpele Incidentanalyse Methode (SIM®) ontwikkelt.

Voor alle type incidenten

Incidenten kenmerken zich doordat er een verstoring plaatsvindt in een gepland proces. Een incident kan meerdere oorzaken hebben waarbij meerdere mensen een rol hebben gespeeld. Voor SIM® is de aard van het incident niet van belang; deze kan uiteenlopen van persoonlijk letsel, materiële schade of milieuschade. Al zijn de gevolgen verschillend, de SIM® analyse blijft gelijk.

Decentraal analyseren

SIM® is een eenvoudige onderzoeks- en analysemethode die met een korte instructie op afdelingsniveau (door niet-veiligheidskundigen) zoals; productiemedewerkers, procesoperators, technici en andere operationele medewerkers, kan worden toegepast. De praktijkkennis en ervaring van deze medewerkers kan snel inzicht geven in de oorzaken van minder ernstige ongevallen. Iedereen kan na enkele instructie uren een heldere incidentanalyse produceren.

Drie analysepaden, vijf lagen diep

SIM® is bedoeld om minder ernstige incidenten te analyseren, echter óók dit type incidenten kent meerdere oorzaken. Met SIM® is het mogelijk om drie verschillende analysepaden te bewandelen. De paden zijn vijf lagen diep, dus het is mogelijk om in één analyse 15 verschillende oorzaken aan te geven. In de praktijk is dat ruim voldoende om inzicht te krijgen in wat zich heeft afgespeeld.

Een preventieve blik

Uniek aan SIM® is de eenvoud van de methode en het feit dat het niet alleen vraagt naar wat er mis ging, maar ook laat zien wat er dan wél had moeten gebeuren; welke interventies (herstelhandelingen) de escalatie van het incident hadden kunnen voorkomen. Zo biedt het instrument heldere en praktische richtlijnen om herhaling van incidenten te voorkomen.

Zo werkt SIM®

  1. Nadat een incident heeft plaatsgevonden informeert de melder zijn of haar leidinggevende met de volgende informatie: ‘Wat is er gebeurd, waar, wanneer, en wat is de schade of het letsel?’ Dat is ALLE informatie die nodig is om een SIM®-analyse te kunnen starten.
  2. Als wordt besloten dat het gemelde incident een SIM-analyse rechtvaardigt, wordt het incident geanalyseerd door mensen op de afdeling waar het incident heeft plaatsgevonden. Zij zijn het die weten wat er is gebeurd. Deze groep volgt simpelweg de instructies op het SIM® werkblad en binnen enkele uren ligt er een duidelijk (door de SIM® -software gegenereerd) rapport.

Dat is alles!

De SIM® incident analyseboom laat het volgende zien:

  1. INCIDENT:

WAT is er gebeurd? Wat is de ‘onbedoelde verstoring van het geplande proces’ waarom de analyse is geïnitieerd.

  1. OORZAKEN:

HOE kon deze gebeurtenis plaatsvinden? Het programma vraagt om aan te geven, hoe de gebeurtenis kon plaatsvinden. Daarna wordt deze vraag 4 maal herhaald, waardoor de analyseboom 5 lagen van oorzaken kan aangeven.

  1. INTERVENTIES:

De herstelmaatregelen zijn een uniek onderdeel van de SIM®-analyse. Hiermee wordt aangegeven welke maatregelen de ontwikkeling van het incident in theorie hadden kunnen stoppen, maar dat in werkelijkheid niet hebben gedaan.

  1. TEKORTKOMINGEN:

De redenen waarom de interventie niet werd uitgevoerd, of niet effectief was.

Snel aan de slag

AdviSafe levert deze software in combinatie met een ééndaagse training die u alles leert over deze SIM® methode. Zo kunt u snel aan de slag. Met deze methode analyseert en benoemt u de achterliggende oorzaken van kleinere incidenten zonder dat u er veel tijd aan hoeft te besteden.

AdviSafe Risk Management

AdviSafe biedt software, trainingen en advies op basis van de Tripod theorie, de wetenschappelijk onderbouwde theorie voor het analyseren van risico’s. Tripod kijkt naar de achterliggende oorzaken en tekortkomingen die (kunnen) leiden tot incidenten. Dit geeft u een goede basis voor het voorkomen van incidenten. SIM® vormt een goede aanvulling voor de minder complexe incidenten. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over SIM® of de producten en diensten van AdviSafe. We helpen u graag verder.

SIM®

Simpel en Verhelderend!

 

sim nl

 

“Het bewustzijn van je eigen bijdrage aan veiligheid is vooral een kwestie van cultuur, gedrag en houding. Het unieke van de veiligheidsladder is dat deze zich richt op het samen verbeteren van de veiligheidscultuur, zowel binnen de organisatie alsook in de gehele keten.”

Piet-Hein Daverveldt, Algemeen Directeur NEN