Planvorming

planvormingVoor een goede voorbereiding van crisisbeheersing is een risico-inventarisatie noodzakelijk. Een inventarisatie van mogelijke gevolgen van crises is de basis voor het ontwikkelen van een crisisorganisatie en een crisisplan. Uit de risico-inventarisatie zijn risico’s naar voren gekomen die door gerichte maatregelen weggenomen of beperkt moeten worden.

Er blijven altijd zogenaamde restrisico’s bestaan die niet zijn uit te sluiten. Hiervoor wilt u graag een plan hebben waarin opgenomen is hoe de crisisorganisatie moet handelen. 

Doel

Het doel van een plan is op hoofdlijnen structuur te bieden voor het optreden van de crisisorganisatie gedurende de repressie fase en preparatie fase.

Werkwijze

Bij het opstellen van een plan spelen diverse factoren een rol. Eerst wordt bijvoorbeeld gekeken naar het type organisatie, de taken en verantwoordelijkheden en de omvang van de risico’s binnen het beheergebied. Daarnaast is er wet- en regelgeving die voorschrijft waar een organisatie aan moet voldoen. Deze voorschiften zijn door diverse actuele ontwikkelingen sterk aan verandering onderhevig.

Werkzaamheden

AdviSafe voert de volgende werkzaamheden uit:

 • Overdracht en analyse relevante informatie en documenten (o.a. risico-inventarisatie en –analyse);
 • Diverse besprekingen met een werkgroep van intern deskundigen;
 • Opstellen concept plan;
 • Afstemming met externe partners;
 • Commentaar verwerken tot definitief plan;
 • Presentatie aan opdrachtgever.

De medewerkers van AdviSafe hebben veel ervaring in het begeleiden en adviseren van organisaties met het opzetten en verbeteren van een crisisorganisatie en gerelateerde planvorming.

Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 • Calamiteiten- en calamiteitenbestrijdingsplannen;
 • Draaiboeken en noodplannen;
 • Rampen- en rampenbestrijdingsplannen;
 • Bedrijfsnood-, BHV- en ontruimingsplannen;
 • Alarmeringsprocedures;
 • Bereikbaarheidsregelingen;
 • Emergency response plannen;
 • (Oil Spill) Contingency.

Naast het feitelijk opstellen van plannen zorgt AdviSafe ook voor het (jaarlijks) actueel houden van deze plannen.

“Het Crisis Management team van AdviSafe heeft ons op een hoger niveau van (crisis) preparatie gebracht.”

Operations Manager Tullow Oil Netherlands