Operator Certificering nieuwe Norm

“Succesvolle operator certificering nieuwe Norm samen met Online competentie platform”

Op 9 mei j.l. kreeg AdviSafe groen licht van haar Internal Verifier dat het VQ-POH3* certificaat geclaimed kon worden voor learner Ramon Marijnus van de NAM. Het kwalificatie traject dat Ramon heeft door lopen de afgelopen maanden verdient extra aandacht omdat Ramon de eerste Operator Technician is die de VQ-POH3 kwalificatie volgens de ‘nieuwe standaard’ heeft gehaald.

Ramon is sinds 2016 werkzaam als proces operator bij de NAM. Aangezien VQ-POH3 een verplicht onderdeel is van het carrière pad van een operator bij NAM ging ook Ramon aan de slag met het verzamelen van evidence voor zijn portfolio. Sinds enige tijd is er een vernieuwde standaard van de NOS en OPITO van kracht. Elke 5/6 jaar wordt de VQ-POH3 standaard geupdate (dit is het document waarin vermeld staat wat een proces operator moet kennen en kunnen) en wordt deze standaard daar waar nodig aangepast.

Dit heeft geleid tot een efficiëntere indeling waarbij diverse processen gecombineerd worden zodat de doorloop tijd van het traject ook vele malen sneller kan gaan. Competenties worden vastgelegd in een e-portfolio zodat zowel de learner, assessor en de IV de behaalde competenties ten alle tijden kunnen volgen. Tevens heeft een e-portfolio als groot voordeel dat de ‘administratieve rompslomp’ drastisch verminderd is.

Ramon heeft er 8 maanden over gedaan wat betekent dat hij er de nodige vrije uurtjes in heeft gestoken. Natuurlijk was dit niet gelukt zonder de support van zijn assessors Maartje van Santbrink en Henk Kramer. Dit alles resulteert nu in een internationaal erkend certificaat! Namens het team van AdviSafe feliciteren wij Ramon en wensen wij hem veel succes in zijn verdere carrière!

*VQ-POH3 staat voor Vocational Qualification-Processing Operations Hydrocarbons, level 3 en is de algemeen geldende norm voor operators werkzaam in de olie en gas industrie.

“De adviseur heeft waardevolle informatie geleverd over mogelijke nieuwe ontwikkelingen die erg belangrijk bleken voor ons verandertraject en ons uiteindelijk veel tijd heeft bespaard”

Koene Ritzema, Operations Manager, Centrica Production Nederland BV