Ondersteuning grootschalige oefeningen

ondersteuning grootschalige oefeningenU gaat binnenkort starten met de voorbereidingen van een grootschalige oefening. Men heeft u aangewezen als eindverantwoordelijke en samen met andere oefenstafleden dienen de voorbereiding, uitvoering en evaluatie vlekkeloos te verlopen. U was alvast begonnen met een actielijstje, maar de lijst wordt langer en langer en u vraag zich af hoe u, in de beschikbare tijd, de benodigde acties gaat realiseren en of professionele oefenondersteuning niet wenselijk is………..

AdviSafe heeft veel kennis en ervaring met het organiseren van grootschalige oefeningen. De kracht ligt vooral in het op flexibele wijze ondersteunen en “aanjagen” van een oefenstaf. De begeleiding van AdviSafe is gericht op zowel procesmatige als inhoudelijke ondersteuning. AdviSafe kan als projectleider / oefenleider optreden om de oefenstaf in de voorbereiding en op de uitvoeringsdag aan te sturen.

Enkele voorbeelden van grootschalige multidisciplinaire oefeningen waar AdviSafe bij betrokken is geweest zijn: De operationele oefeningen ’Panne’, Internationale Hoogwateroefeningen Viking, de SAMIJ oefeningen en de hoogwateroefeningen Waterproef en SMO.

Doel

Het doel van professionele ondersteuning bij grootschalige oefeningen is het ontlasten en efficiënt begeleiden van de opdrachtgever / oefenstaf.

Doelgroep

Opdrachtgevers die behoefte hebben aan ondersteuning in relatie tot het organiseren van oefeningen.

Werkwijze

AdviSafe fungeert als “spin in het web” binnen de oefenstaf waarbij voortgang en continuïteit worden gewaarborgd. Nauwe samenwerking met de oefenleider/ projectleider is belangrijk om de opgestelde planning en acties tijdig en op goede wijze afgerond te krijgen. AdviSafe kenmerkt zich door een nauwkeurige, efficiënte en flexibele werkwijze

Werkzaamheden

AdviSafe voert de volgende werkzaamheden uit:

 • Administratieve ondersteuning oefenorganisatie (verslaglegging e.d.);
 • Opstellen projectplanning en projectorganisatie met controlefunctie op deadlines;
 • Opstellen van een oefendraaiboek voor de oefenorganisatie;
 • Opstellen van een oefeninformatie voor de deelnemers;
 • Begeleiden ontwikkeling scenario en berichten (i.s.m. leden van de oefenorganisatie);
 • Opstellen en reproduceren bereikbaarheidsgegevens oefenorganisatie;
 • Kennis (op basis van ervaringen) delen met oefenorganisatie;
 • Organiseren en begeleiden van de responscel;
 • Leveren van ervaren tegenspelers t.b.v. responscel;
 • Leveren of instrueren van waarnemers op basis van uniforme evaluatiemethodiek;
 • Opstellen evaluatieverslag (monodisciplinair en/of multidisciplinair);
 • Organiseren van een afsluitende evaluatiebijeenkomst.

Aanvullende informatieondersteuning grootschalige oefeningen2

 • De ondersteuning is maatwerk en wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.
 • Ondersteuning kan ook op regiebasis met een periodieke verantwoording van uren en werkzaamheden.
 • AdviSafe maakt gebruik van haar “oefendatabase” met daarin een uitgebreide verzameling van oefendocumenten waardoor effectieve ondersteuning mogelijk wordt gemaakt.

Kosten

Op aanvraag.

“Het bewustzijn van je eigen bijdrage aan veiligheid is vooral een kwestie van cultuur, gedrag en houding. Het unieke van de veiligheidsladder is dat deze zich richt op het samen verbeteren van de veiligheidscultuur, zowel binnen de organisatie alsook in de gehele keten.”

Piet-Hein Daverveldt, Algemeen Directeur NEN