Gevaarlijke stoffen

gevaarlijke stoffen

In Nederland wordt bij één op de drie bedrijven gewerkt met gevaarlijke stoffen. Gevaarlijke stoffen zijn chemische stoffen of mengsels daarvan. Gevaarlijke stoffen zijn er in vele soorten zoals asbest, allergenen, houtstof, lasrook, chemische mengsels, of nanodeeltjes. Sommige stoffen hebben voor een korte periode effect op de gezondheid, andere kunnen levensbedreigend zijn.

I-SZW hanteert het 4 stappen toezicht stoffen

Gevaarlijke stoffen kunnen acute en chronische effecten hebben. De acute gevaren springen vaak meer in het oog: brand- en explosiegevaar, vergiftiging en verstikking. De gevaren met een effect op lange termijn kunnen minstens even ernstige gevolgen hebben.

Het 4 stappen toezicht stoffen is gericht op het voorkomen van langdurige blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Die 4 stappen vormen samen het totale pakket aan maatregelen die een werkgever moet hebben uitgevoerd om te voldoen aan de regelgeving:

Stap 1: Registreer de stoffen en ken de gevaren;

Stap 2: Beoordeel de risico’s;

Stap 3: Stel juiste maatregelen vast;

Stap 4: Borging aanpak gevaarlijke stoffen.

Stap 1: Het registreren van alle gevaarlijke stoffen vormt de basis. Het opstellen van een register en het verzamelen van alle Material Safety Data Sheets is bij de meeste bedrijven wel op orde.

Stap 2: Het beoordelen van de risico’s. Beoordelen van de mate van blootstelling en het toetsen aan grenswaarden is gespecialiseerd werk. Vaak moeten (bedrijfs-)grenswaarden worden vastgesteld en moet de mate van blootstelling hier aan worden getoetst.

Stap 3 en 4 zijn processen vergelijkbaar met andere processen in de organisatie en kunnen in de regel in eigen beheer worden uitgevoerd.

Aandacht voor gezondheid medewerkers

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) schat in dat jaarlijks tot ongeveer 1200 personen overlijden door blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk en dat leidt tot ongeveer 40.000 DALY’s (Disability Adjusted Life Years). Gevaarlijke stoffen krijgen dan ook veel aandacht in de plannen van de Inspectie SZW.

Wat kan AdviSafe voor u doen?

AdviSafe kan Stap 2 voor uw bedrijf organiseren. Aan de hand van uw register gevaarlijke stoffen en een beoordeling op welke plaatsen medewerkers worden blootgesteld kan voor iedere gevaarlijke stof een inschatting van de blootstelling worden gemaakt.

In eerste instantie doen wij dit met behulp van gevalideerde software. Kritische blootstelling-momenten kunnen op basis van de inschatting ook door metingen worden beoordeeld. De blootstelling wordt gerelateerd aan de grenswaarde voor een stof. Als er geen grenswaarde beschikbaar is, zal een bedrijfsgrenswaarde worden opgesteld.

AdviSafe kan u uiteraard ook adviseren ten aanzien van de overige stappen. Wilt u weten of u uw beoordeling op orde heeft, of wilt u weten hoe

I-SZW het 4-stappen toezicht gevaarlijke stoffen hanteert, neem dan contact met ons op.

“Goede informatiedeling met heldere concrete uitleg”

deelnemer EnergyCafé