Flying Squad Incidentonderzoek & Analyse

fsOndanks grote inspanningen van organisaties om incidenten te voorkomen, weten we dat er helaas rekening gehouden moet worden met incidenten. Hoewel veel bedrijven voorzien zijn van een gestructureerd incidentonderzoek, is het vaak moeilijk om de onderliggende oorzaken binnen het bedrijf te achterhalen.

Dit is voornamelijk te wijten aan het feit dat incidenten niet regelmatig worden onderzocht, waardoor de daartoe aangestelde mensen vaak niet in staat zijn hun kennis up-to-date te houden.

De Flying Squad – team van incidentonderzoekers

AdviSafe Risk Management beschikt over een groep ervaren onderzoekers die u kunnen ondersteunen bij uw onderzoek.

AdviSafe heeft in de jaren 90 deel uit gemaakt van een team dat de Tripod Beta methode heeft ontwikkeld. Daarna is deze methode wereldwijd en in meerdere sectoren toegepast. Hoewel onze voorkeur uitgaat naar de Tripod Beta methode, beschikken wij ook over onderzoekers die andere methodes kunnen toepassen, zoals TOP-SET, TapRoot en SIM (Simpele Incident Analyse Methode).

Flying Squad principes

Onze dienstverlening is erop gericht om een ervaren onderzoeker binnen een zeer kort tijdsbestek (meestal binnen 24 uur), waar ook ter wereld, in te zetten. Onze onderzoeker kan ook functioneren als teamleider. Hij kan u niet alleen helpen om het kader van het onderzoek te bepalen, maar ook bij het kiezen van de leden van het onderzoeksteam, de taken die moeten worden uitgevoerd of de mensen die moeten worden geïnterviewd.

De onderzoeker zal het team begeleiden door middel van een gedetailleerde analyse van de resultaten, waardoor de onderliggende oorzaken van een incident geïdentificeerd kunnen worden. Het uiteindelijke resultaat is een onderzoeksrapport met daarin een samenvatting voor het management, een beschrijving van het incident, een toelichting op het gebruikte analyse-instrument, een gedetailleerde analyse van het incident, onderliggende oorzaken, waarnemingen en conclusies (indien met het team overeengekomen: bepaalde aanbevelingen).

Op basis van uw voorkeur wordt de rol van onze onderzoeker in het team bepaald. Op die manier wordt de competentie van onze onderzoeker toegevoegd aan de bestaande competenties binnen uw organisatie. Hebt u bijvoorbeeld alleen een deskundige nodig om een Tripod Beta analyse-sessie uit te voeren of om een bestaand onderzoeksrapport te beoordelen, dan kan onze onderzoeker voor alleen die taak ingezet worden.

Flying Squad klanten

Al onze klanten hebben hetzelfde doel: zij willen leren van incidenten om herhaling te voorkomen. Bedrijven vanuit verschillende industrieën maken al gebruik van de Flying Squad voor incidentenonderzoek en -analyse, zoals:

  • olie & gas;
  • petrochemie;
  • transport;
  • openbaar vervoer;
  • energie, onderhoud;
  • staalindustrie;
  • financiële wereld;
  • gezondheid;
  • voedselopslag
  • en overheid.

Als onze samenwerking wordt gestart, ontvangt u een specifiek mobiel nummer en een e-mailadres zodat we u in geval van een incident zo snel mogelijk ondersteuning kunnen bieden.

 

“Hele goede ervaren lesgever met goede voorbeelden”

deelnemer Tripod Refresh training