Evaluatie & Analyse Crisisorganisatie

Analyse crisisorganisatiesUw organisatie heeft net een crisissituatie afgehandeld en de bestrijdingsacties (responsfase) zijn afgerond. U vraagt zich af of uw crisisorganisatie goed en adequaat heeft gefunctioneerd en u heeft behoefte aan ondersteuning bij de evaluatie en analyse daarvan. AdviSafe kan dit analyse voor u verzorgen.

Doel

Het resultaat van de evaluatie en analyse geeft inzicht in welke beheersmaatregelen (barrières) in het crisis beheersproces geleid hebben tot een negatief gevolg, of juist een positief gevolg), en welke achterliggende oorzaken en/of succesfactoren daaraan ten grondslag liggen. Deze aanpak maakt het niet alleen mogelijk om te leren van gemaakte fouten, maar zeker ook om te leren van datgene wat juist goed verliep.

Doelgroep

Organisaties die een taak en verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van crisisbeheersing en in de responsefase handelend moeten optreden.

Evaluatie en diepgaande analyse

De evaluatie en analyse wordt uitgevoerd op basis van de bewezen en beproefde BowTie en Tripod Beta methodiek. Het eindresultaat is een volledige én diepgaande evaluatie en analyse van de crisisorganisatie, waarbij de relevante beheersmaatregelen tot op achterliggende oorzaak (systeem) niveau worden geanalyseerd (zie afbeelding op volgende pagina). De achterliggende oorzaken vormen daarbij het uitgangspunt voor verbeteracties die bijdragen aan de verdere professionalisering van uw crisisorganisatie. Het gehele proces wordt begeleid door ervaren en geaccrediteerde AdviSafe deskundigen. De methodieken kunnen alleen renderen indien ervaren BowTie / Tripod deskundigen worden ingezet. Zij weten door middel van juiste vraagstelling net die informatie boven tafel te krijgen

Werkwijze

Stap 1:       Intakegesprek

Samen met u bepalen we de scope van de opdracht:

 • Aanleiding voor actief worden van crisisorganisatie;
 • Bepalen van scope (vaststellen van de te evalueren / analyseren onderdelen);
 • Vaststellen benodigde faciliteiten en informatiebronnen;
 • Afstemmen van verwachtingen bij het eindresultaat.

Stap 2:       Evaluatie

In deze stap worden onderstaande activiteiten uitgevoerd:

 • Verzamelen van documentatie;
 • Gesprekken met betrokkenen (bijv. middels interviews of plenaire sessies);
 • Terugkoppeling bevindingen.

Het resultaat van stap 2 is een overzicht van zowel de positieve als negatieve gevolgen van de crisisorganisatie, inclusief evaluatie tot op directe oorzaak niveau.

Stap 3:       Analyse

Op basis van scopebepaling worden een of meerdere aspecten uit de evaluatie onderworpen aan een uitgebreide analyse, waarbij onder andere verdiepingsgesprekken kunnen plaats vinden. De analyse (zie afbeelding op volgende pagina) wordt teruggekoppeld en getoetst met de opdrachtgever.

Stap 4:       Rapportage

Het eindresultaat is een rapport met aanbevelingen op basis van de evaluatie en analyse van de relevante beheersmaatregelen, inclusief de directe- en achterliggende oorzaken.

Stap 5:       Nazorg (optioneel)

Indien gewenst kan AdviSafe ondersteunen bij de implementatie van de aanbevelingen. Daarbij kan gedacht worden aan:

 • Terugkomsessie(s) waarin aanbevelingen gepresenteerd en besproken worden aan specifieke doelgroep(en);
 • Concrete invulling geven aan aanbevelingen (bijv. planvorming, opleiden, trainen en oefenen;
 • Ondersteuning bij borging van aanbevelingen.

AdviSafe Flying Squad

De dienstverlening van de AdviSafe Flying Squad is erop gericht om in geval van een incident / crisissituatie een specialist binnen een zeer kort tijdsbestek in te zetten. De Flying Squad bestaat uit ervaren specialisten op het gebied van zowel incident management en crisis management. Hierdoor zijn wij in staat om het gehele proces te onderzoeken, evalueren en analyseren.

Tijdens het startgesprek wordt besproken wat de rol wordt van de Flying Squad specialist. Hierbij kan worden gedacht aan:

 • Hoofdonderzoeker: geeft leiding aan het onderzoeksteam, begeleidt het onderzoeksproces en rapporteert aan de opdrachtgever;
 • Onderzoeker: neemt deel aan het onderzoeksteam als externe onderzoeker en rapporteert aan de hoofd onderzoeker;
 • Facilitator: faciliteert en begeleidt een of meerdere fases in het proces (bijv. de analyse sessies);
 • Coach: adviseert en ondersteunt het crisisteam tijdens de warme fase en/of het onderzoeksteam tijdens het onderzoek / analyse van het incident;
 • Peer review: toetst de kwaliteit van de (concept) analyse en/of het rapport;
 • Observator: observeert de crisisorganisatie ten behoeve van de evaluatie en audit.

“Het Crisis Management team van AdviSafe heeft ons op een hoger niveau van (crisis) preparatie gebracht.”

Operations Manager Tullow Oil Netherlands