NORM KENNIS Veiligheidsladder

Uw veiligheidscultuur versterken?


Deze cursus sluit aan op de Interne en Externe (LCI-) auditoren trainingen die door AdviSafe zijn ontwikkeld en door DEKRA GmbH  en NEN i.s.m. AdviSafe worden gegeven.

Doel

De Veiligheidsladder neemt een grote vlucht doordat steeds meer opdrachtgevers deze Norm voor het meten van veiligheidscultuur aan de supplychain verplicht stellen. Er is een grote behoefte aan normkennis opgemerkt tijdens certificerings, trainings- en adviespraktijken ten aan zien van de Veiligheidsladder. Ook tijdens de trainingen van LCI-auditoren blijkt hier een kennislacune. AdviSafe heeft om die reden in samenwerking met de NCI de “Norm Kennis Veiligheidsladder” training ontwikkelt waarbij men leert wat de essentie is van het instrument. We geven inzicht hoe deze Norm kan bijdragen aan de veiligheidscultuur binnen uw bedrijf en hoe deze Norm kan aansluiten bij, en verankerd kan worden in, bestaande management systemen.

Doelgroep

 • Interne en externe auditoren
 • HSE-managers
 • Direct betrokkenen bij de implementatie van de VL zoals projectteam leden, preventiemedewerkers en veiligheidskundigen.
 • Medewerkers van opdrachtgevers die ambassadeur, coach of toezichthouder zijn en intern of in projecten een rol hebben.

Duur

Webinar van 2 x 1 dagdeel met tussentijdse huiswerkopdracht.
Deze training kan op verzoek ook in-company worden georganiseerd (1 dag).  Neem hiervoor vrijblijvend contact met ons op: VL@advisafe.com

Op welke dagen?

 • 27.03.2018 en 03.04.2018
 • 04.06.2018 en 11.06.2018
 • 19.09.2018 en 26.09.2018

Programma en onderwerpen

Deze training bestaat uit 2 webinars van één dagdeel. Tussen de 2 webinars zit een tussenpose van minimaal 1 week. In deze periode kan men aan de slag met de huiswerkopdracht.

Voorbereiding

Door middel van een intake inventariseert de trainer de huidige situatie van uw bedrijf en kunnen de deelnemers een bedrijfscasus inbrengen.

Webinar 1

 • Welkom en doelstellingen
 • Status training en ervaring, verwachtingen trainees
 • Historie en context van de Veiligheidsladder
  . Veiligheidsladder systeem
  . Strategische stakeholders
 • Relatie en overlap met managementsystemen
 • Structuur en scoresystematiek Veiligheidsladders
 • Casus

Webinar 2

 • Aspecten en tredes nader belicht
 • Inzoomen op een trede en op een aspect
 • Vertaling van Norm naar praktijk
 • Casus
 • Ruimte voor beantwoorden van vragen
 • Afsluiting

Mogelijke vervolgtrainingen

 • Masterclass Veiligheidsladder
 • Veiligheidsleiderschap

Contact

Voor nadere informatie kunt u ons  mailen via vl@advisafe.nl of telefonisch via 0223-540000

“Het Crisis Management team van AdviSafe heeft ons op een hoger niveau van (crisis) preparatie gebracht.”

Operations Manager Tullow Oil Netherlands