Masterclass  Veiligheidsladder

Deze training biedt u de handvatten om te kunnen starten met de invoeren van de veiligheidsladder. Hoe voer ik een self assessment uit, hoe stel ik vast waar ik nog aan moet werken, wie betrek ik bij het opstellen van een plan van aanpak?

Voor wie?

Bedrijven die willen starten met het invoeren van de veiligheidsladder.

Programma:

Dag 1

We beginnen met een uitgebreide toelichting op het NEN certificatieschema en lopen de managementaspecten en de bedrijfskarakteristieken door en vertalen deze naar de praktijk. We geven aandacht aan het hele auditproces en wat dat betekent voor het bedrijf.

masterclass-veiligheidsladder

Het NEN certificatieschema bevat per trede eisen waaraan het bedrijf moet voldoen, criteria met de norm waartegen wordt getoetst en richtlijnen waar de auditor op let en scores van waardering hoe aan criteria wordt voldaan. Eisen, criteria, auditorrichtlijnen en scores zijn in het certificatieschema geformuleerd voor trede 2, 3, 4 en 5. We behandelen de betekenis hiervan voor een eerste self assessment van het eigen bedrijf en verstrekken de tussentijdse opdracht uit.

Dag 2

We bespreken de resultaten van de tussentijdse opdracht, van het uitvoeren van een self assessment en gebruiken dit om te werken aan een concept plan van aanpak.

Dag 3

De deelnemers presenteren hun plan van aanpak en krijgen terugkoppeling van elkaar en van de trainers. Daarnaast besteden we aandacht aan veel voorkomende implementatievraagstukken zoals: hoe implementeer ik gedragsaudits, hoe kom ik in gesprek met mijn onderaannemers, hoe train ik mijn mensen e.d.?. Ook geven we tips en tricks voor het creëren van draagvlak voor verandering in de organisatie.

Vragen?

Wilt u meer informatie over deze training of heeft u vragen?

U kunt ons bereiken via emailadres: vl@advisafe.com of telefonisch op nummer 0223-540000

“De adviseur was integer, gericht en discreet in zijn onderzoek. De onderzoeksresultaten hebben geleid tot nieuwe inzichten en zijn erg waardevol gebleken”

Koene Ritzema, Operations Manager, Centrica Production Nederland BV