Webinar “Introductie training Veiligheidsladder”

Doel

Tijdens dit webinar (1 dagdeel) bieden wij inzicht in de achtergronden van de Veiligheidsladder en hoe de norm in elkaar zit. We bieden een kennismaking aan bedrijven en auditoren die zich willen oriënteren op deze nieuwe NEN-norm. Doel is om daarmee houding en gedrag objectief te kunnen meten en zodanig verder te ontwikkelen dat certificatie kan worden overwogen.

We gaan uitgebreid in op het principe van de Veiligheidsladder als ontwikkelingsmodel met 5 treden, de betekenis van de treden en de verschillen. Wat  komt  erbij kijken als een bedrijf de stap wil zetten om zich voor te bereiden op certificatie? We geven toelichting op de eisen en auditorrichtlijnen die in het certificatieschema zijn geformuleerd voor trede 2, 3, 4 en 5. Van lange reistijden en hoge reiskosten heeft u bij dit een webinar geen last.  Vanachter uw eigen PC kunt u via Skype deelnemen aan dit interactieve webinar.

Doelgroep

Bedrijven en auditoren in de oriëntatiefase

Programma en onderwerpen

  1. Achtergronden ontwikkeling Veiligheidsladder
  2. Begrippen: veiligheidscultuur, houding & gedrag
  3. Certificatieschema op hoofdlijnen, integrale veiligheid
  4. Richtlijnen voor het beoordelen van bedrijven
  5. Managementaspecten (6) en bedrijfskarakteristieken (18)
  6. Gedragsdoelstellingen, observeren en aanspreken
  7. Hoofdlijnen van aanpak

Data

07 mei 2018
13 september 2018

Meer informatie en inschrijven kan via VL@advisafe.com

Prijs

VL01-Webinar : Introductie training Veiligheidsladder € 295,=
Het is ook mogelijk deze training in-company te organiseren. Neem voor een passende offerte contact op met VL@advisafe.com

Mogelijke vervolg trainingen

-Masterclass “Aan de slag met de Veiligheidsladder”

“Enthousiast, practisch en concrete presentatie. Heel nuttig en van grote toepasbaarheid”

deelnemer EnergyCafé