De Veiligheidsladder: de norm die helpt om veiligheidscultuur te versterken

Versterken van veiligheidscultuur en het bevorderen van veilig gedrag staat bij bedrijven hoog op de agenda. Steeds meer grote bedrijven vragen van hun aannemers en leveranciers dat zij zichtbaar investeren in hun veiligheidscultuur. Meer en meer sectoren introduceren daarom het werken met de Veiligheidsladder. De Veiligheidsladder biedt een kader voor veiligheidscultuur en geeft inzicht in de mate van bewust veilig werken. Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn is in een organisatie, hoe hoger de score op de veiligheidsladder. Daarmee wordt de mate waarin een organisatie veilig werkt inzichtelijk en aantoonbaar.

Zie ook: http://www.veiligheidsladder.org/

AdviSafe consultants kennen de Veiligheidsladder goed. Niet alleen de dagelijkse praktijk bij bedrijven maar we leiden ook auditoren op van de Ladder Certificerende Instellingen (LCI’s). We weten welke vragen er spelen en hebben daar een passend ondersteuningsaanbod voor beschikbaar:


AdviSafe helpt met:


Hoe weet ik waar mijn bedrijf staat op de Veiligheidsladder?

Weten hoe de veiligheidscultuur in uw bedrijf ervoor staat en waar uw bedrijf staat op de Veiligheidsladder biedt inzicht in waar u verder kunt verbeteren. Hiervoor zijn verschillende methoden beschikbaar:

  • Praktijk check: in 1- 3 dagen (afhankelijk van de grootte van uw bedrijf) weten waar u staat op de Veiligheidsladder. Onder begeleiding van onze consultant een zelf-assessment uitvoeren. U bespaart tijd doordat onze consultants precies weten waarnaar gekeken moet worden. Ook kunnen ze met u bekijken waar mogelijke aansluiting zit met VCA en ISO
  • NEN Webtool SAQ (Self-Assessment Questionnaire) op Veiligheidsladder.org Met deze NEN webtool kunt u zelf de situatie in kaart brengen. Deze tool bestaat uit 230 vragen.
  • Andere instrumenten die veiligheidscultuur in kaart kunnen brengen zijn bijvoorbeeld de vragenlijst van Veiligheid Voorop, Safety@Core Business van TNO en aanpakken van Hearts & Minds. Let op: specifieke eisen die de Veiligheidsladder stelt ontbreken bij deze instrumenten.

Wat wordt er van mij verwacht als mijn opdrachtgever eis trede 3 stelt op de Veiligheidsladder?

Stelt uw opdrachtgever, veelal in de inkoopvoorwaarden, dat uw veiligheidscultuur functioneert op trede 3 dan zijn er een aantal stappen die u moet zetten.

Laat hier uw emailadres achter en u krijgt van ons het stappenplan “versterken veiligheidscultuur met de Veiligheidsladder” en de handreiking “aan de slag met de Veiligheidsladder”


Hoe stel ik een plan van aanpak op?

De uitkomsten van de zelf-assessment vormen de basis voor het plan van aanpak. Daarbij is het van belang om steeds voor ogen te houden dat in de kern de Veiligheidsladder het veilig handelen inzichtelijk maakt. Dus niet alleen zeggen dat veiligheid belangrijk is, maar dit vooral laten zien in daden. Dit geldt voor iedereen in de organisatie.Â

AdviSafe biedt de volgende ondersteuning bij het invullen van het plan van aanpak. Wilt u uw bedrijf voorbereiden op een certificatie trede 3? Dan is het zaak te weten hoe een audit en pre-audit door een Ladder Certificerende Instelling wordt uitgevoerd. Maar ook dat u weet waar en hoe u moet verbeteren, en welke interventies of aanpakken hier het beste bij passen.

Advies- en ondersteuning op maat: opstellen plan van aanpak. Voorbereiden audit Veiligheidsladder.

Training: Roadmap to safety excellence (2 dagen, management)


Welke interventies en aanpakken zijn effectief om de veiligheidscultuur te versterken of te verbeteren?

Het zichtbaar maken van het veiligheidsbewustzijn, het veilig handelen in het bedrijf staat centraal in het werken met de Veiligheidsladder.

AdviSafe trainingen die het risico- en veiligheidsbewustzijn, veilig gedrag, veilig handelen en veiligheidsleiderschap bevorderen:


Ik ben veiligheidskundige en wil meer weten over de Veiligheidsladder

Hoe kunt u in uw rol als veiligheidskundige het certificeringproces voor de Veiligheidsladder begeleiden, wat komt hierbij kijken? Kom naar de AdviSafe Masterclass.

Masterclass Veiligheidsladder (3 dagen, veiligheidsadviseurs)


Ik ben auditor en wil leren hoe ik veiligheidscultuur kan auditeren

Bent u een ervaren HSE-auditor, maar heeft u nog geen ervaring met de norm van de Veiligheidsladder, of wilt u in us bedrijf diepgaande kennis verwerven over de norm? Kom dan naar onze tweedaagse training auditeren van Veiligheidscultuur:

Auditeren van veiligheidscultuur (2 dagen, veiligheidsadviseurs, interne auditors)


Hoe meet ik veiligheidsbewustzijn

Een specifieke eis in trede 4 van de Veiligheidsladder is dat het veiligheidsbewustzijn van de medewerkers met enige regelmaat in kaart wordt gebracht.

AdviSafe heeft een instrument in ontwikkeling waarover u binnenkort meer kunt vinden op deze website.


Contact

Voor meer informatie over de Veiligheidsladder kunt u contact opnemen met AdviSafe via e-mailadres vl@advisafe.com of telefonisch op nummer 0223 54 00 00

We helpen u graag verder op weg.

“Hele goede ervaren lesgever met goede voorbeelden”

deelnemer Tripod Refresh training