Crisis management

Er breekt brand uit in een fabriek waarop een explosie volgt. Eén van uw schepen is stuurloos geraakt. Het lijkt misschien niet voor de hand liggend. Maar wat als een dergelijke situatie zich voordoet? Crisis management biedt uitkomst. Maar weet u wat crisismanagement voor uw organisatie inhoudt?

Animatie Crisismanagement

Crisissituaties beheersen
Het beheersbaar maken en houden van een crisissituatie vraagt om een goede voorbereiding en duidelijke regels en richtlijnen binnen uw organisatie. Heeft u bijvoorbeeld een calamiteitenplan en praktische draaiboeken opgesteld? Door medewerkers voor te bereiden op hun verantwoordelijkheden tijdens een incident kan de crisissituatie beheersbaar blijven.

Hoe u invulling kunt geven aan crisis management is afhankelijk van verschillende factoren. De grootte van uw organisatie en de omvang van mogelijke risico’s spelen hierbij een belangrijke rol. Daarbij komt dat veel is vastgelegd in wet- en regelgeving, dat sterk aan verandering onderhevig is.

Op het gebied van crisis management bieden wij:

Een crisis komt altijd onverwacht. Ga daarom aan de slag met crisisbeheersing.

Hoe kan ik invulling geven aan crisis management binnen mijn organisatie? >>

“Advisafe heeft alles in huis om een goede calamiteitoefening te organiseren en te runnen. Het is fijn om daarop te bouwen.”

Cees van Oosterom, Adviseur bij NOGEPA