Actueel

Nieuw!  De Peilstok voorbij!

Artikel in Tijdschrift voor toegepaste arbowetenschap.

AdviSafe ontwikkelde in samenwerking met Tools for research, voor een klant een veiligheidsmonitor, waarmee deze klant in staat is de werkzame elementen in haar veiligheidscultuur te benutten. Lees meer


Introductiebijeenkomst Veiligheidsladder

Wat is de Veiligheidsladder?

ProRail heeft de veiligheidsladder ontwikkeld omdat zij streven naar nul vermijdbare ongevallen.

In 2016 heeft ProRail het eigendom en beheer van de veiligheidsladder overgedragen aan de stichting NEN. De Veiligheidsladder is een praktische benadering van veiligheidscultuur met een ontwikkelingsmodel dat bestaat uit 5 treden. Ieder bedrijf kiest een doelstelling op basis van de huidige situatie en de haalbare gewenste situatie en kan zo groeien naar het geambieerde stadium.

Lees meer


Oefening noodaanlanding Texel

Brug noodaanlandingBij calamiteiten en (langdurig) defect van de hoofdaanlanding op Texel is het Waddeneiland Texel van het vasteland afgesloten. Om toch een veerverbinding tot stand te kunnen houden tussen Texel en het vasteland is er een noodaanlanding gerealiseerd in de veerhaven van Texel.

In samenwerking met Rijkswaterstaat en TESO heeft AdviSafe een draaiboek noodaanlanding Texel opgesteld welke de procedure beschrijft voor het inwerking stellen van deze noodaanlanding.
Op 29 september is deze procedure getest door middel van een oefening waarbij de MS Texelstroom gebruikt werd om passagiers en voertuigen via de noodaanlanding te laden en te lossen. Lees meer
Nieuwe collega: Johan van der Vorm

Johan by Kyley Rochelle Fotografie-7Sinds begin mei heeft ons team een nieuwe collega HSE Management, Johan van der Vorm. Johan werkt al meer dan 30 jaar als veiligheidskundig adviseur en is gespecialiseerd in arbeids- en organisatieveiligheid. Lees meer
Uitbreiding in Scandinavië

logo_holbergTen einde het mogelijk te maken de diensten van AdviSafe in andere gebieden uit te breiden, heeft AdviSafe recentelijk een partnerovereenkomst gesloten met Lisbeth Holberg ApS uit Ry, nabij Aarhus in West Denemarken. Lees meer


Innovatie in training

shutterstock_133083470In het komende jaar zal AdviSafe een vernieuwing van haar training pakket realiseren. De aanleiding hiertoe is het bereiken van een dieper leereffect en het langer kunnen vasthouden van de leerstof. Wij gaan dit realiseren door het stimuleren van leren in een combinatie van het werken op je eigen werkplek, e-learning en het beschikbaar stellen van virtuele training ruimten. Lees meer


Volgende pagina »

“De adviseur was integer, gericht en discreet in zijn onderzoek. De onderzoeksresultaten hebben geleid tot nieuwe inzichten en zijn erg waardevol gebleken”

Koene Ritzema, Operations Manager, Centrica Production Nederland BV