Actueel


Training briefing

Training briefing 1Als u in de afwikkeling van een crisissituatie te maken krijgt met het briefen van mensen of één van uw taken ligt op het gebied van het delen van informatie dan is deze training iets voor u! In de training wordt op interactieve wijze stilgestaan bij uw rol inzake crisisbriefings & informatie delen. Samen met u staan we stil bij uw rol en de mogelijke knelpunten waar u in de praktijk tegenaan loopt. Lees meer


Telefonische bereikbaarheidstesten

Telefonische bereikbaarheidsdienstenTijdens de evaluatie van de laatste crisissituatie is geconstateerd dat de beschik- en bereikbaarheid van enkele van uw medewerkers onvoldoende was. Dit heeft u aan het denken gezet en eigenlijk wilt u de bereik- en beschikbaarheid periodiek kunnen testen om het functioneren van de crisisorganisatie te verbeteren en de medewerkers meer bewust te maken van hun rol in de crisisorganisatie. AdviSafe kan u daarbij ondersteunen! Lees meer


Tabletop

tabletop2U heeft afgelopen jaar veel geïnvesteerd in het opleiden van uw medewerkers crisisbeheersing. Met de benodigde theoretische kennis zit het naar uw idee wel goed! Het wordt tijd om de diverse rollen en taken eens goed te testen aan de hand van een realistische casus in een veilige leeromgeving. Lees meer


Planvorming

planvormingVoor een goede voorbereiding van crisisbeheersing is een risico-inventarisatie noodzakelijk. Een inventarisatie van mogelijke gevolgen van crises is de basis voor het ontwikkelen van een crisisorganisatie en een crisisplan. Uit de risico-inventarisatie zijn risico’s naar voren gekomen die door gerichte maatregelen weggenomen of beperkt moeten worden. Lees meer


Operationele training (olie)bestrijdingsmateriaal

oliebestrijdingsmateriaal1U heeft als waterkwaliteitsbeheerder de taak, conform de Waterwet, om bij incidenten en calamiteiten met waterverontreinigingen zodanig op te treden dat deze verontreinigingen zo snel mogelijk worden opgeruimd. Daarnaast dient het watersysteem zo spoedig mogelijk te worden hersteld. Lees meer


Ondersteuning grootschalige oefeningen

ondersteuning grootschalige oefeningenU gaat binnenkort starten met de voorbereidingen van een grootschalige oefening. Men heeft u aangewezen als eindverantwoordelijke en samen met andere oefenstafleden dienen de voorbereiding, uitvoering en evaluatie vlekkeloos te verlopen. U was alvast begonnen met een actielijstje, maar de lijst wordt langer en langer en u vraag zich af hoe u, in de beschikbare tijd, de benodigde acties gaat realiseren en of professionele oefenondersteuning niet wenselijk is……….. Lees meer


Evalueren van oefeningen

KGCO grafiekU bent verantwoordelijk voor de organisatie van een oefening en u vraagt zich af hoe u de evaluatie moet organiseren. U wilt dat er op goede wijze wordt geëvalueerd zodat de leerpunten uw crisisorganisatie nog professioneler maakt. Lees meer


Evaluatie ‘optreden bij crisis’

Evaluatie 1Uw organisatie heeft net een crisissituatie afgehandeld en de bestrijdingsacties (responsfase) zijn afgerond. Nu dient zich een fase aan van herstel die ook wel de nazorgfase wordt genoemd. U vraagt zich af of uw crisisorganisatie op een goede en adequate wijze heeft gefunctioneerd en u heeft behoefte aan ondersteuning bij de uitvoering van een evaluatie. Lees meer


Bestuurlijke basismodule Crisisbeheersing

MAP congresU  maakt als bestuurder of adviseur deel uit van het Gemeentelijk of Regionaal Beleidsteam. Of u bent wethouder en kunt als loco – burgemeester te maken krijgen met een ramp of crisis. Van u wordt verwacht dat u op de hoogte bent van de bevoegdheidsverdeling en onderlinge verhoudingen en daarnaast in staat bent om op goede wijze invulling te geven aan de verscheidene rollen als bestuurder, beslisser, burgervader en boegbeeld tijdens een ramp of crisis. Lees meer


« Vorige paginaVolgende pagina »

“Het bewustzijn van je eigen bijdrage aan veiligheid is vooral een kwestie van cultuur, gedrag en houding. Het unieke van de veiligheidsladder is dat deze zich richt op het samen verbeteren van de veiligheidscultuur, zowel binnen de organisatie alsook in de gehele keten.”

Piet-Hein Daverveldt, Algemeen Directeur NEN