Cases

NOGEPA OFFEX

Introductie
Op 2 oktober was de Marinehaven in Den Helder het toneel van een grootschalige calamiteitenoefening. De grootschalige Offshore Exercise, ook wel OFFEX 2014 genoemd, wordt één keer per jaar vanuit de NOGEPA georganiseerd. NOGEPA is een samenwerkingsverband van alle olie en gasproducerende bedrijven in Nederland. Total E&P Nederland was de gastheer bij oefening OFFEX. Dat betekent dat het scenario van de oefening zich af speelt rondom een van de platforms van het bedrijf. De crisisteams van Total zullen de Emergency moeten managen in nauwe samenwerking met het rijk, de gemeente en andere betrokken partijen.

De afdeling Crisis Management van AdviSafe is gevraagd de oefening te organiseren namens de Olie en Gas industrie. De medewerkers zorgen voor begeleiding en advies bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van de oefening.

Voorbereiding
In een periode van zes maanden heeft AdviSafe samen met de werkgroep de oefening ontworpen en uitgewerkt. In deze werkgroep zitten vertegenwoordigers van alle deelnemende organisaties, in totaal tien organisaties.

Het centrale oefendoel was om als industrie en overheid gezamenlijk een calamiteit te lijf te gaan en een goede afstemming van elkaars taken en verantwoordelijkheden in de praktijk te brengen.

Het unieke van deze oefening was het ‘live’ testen van de, afgelopen jaar, geïntroduceerde netwerkkaart. Deze kaart geeft een overzicht van het aanland- en opvangproces van grote hoeveelheden evacués van een offshore platform.

De deelnemers aan de oefening waren onder andere Total E&P, Seafox, de Kustwacht, Staatstoezicht, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Luchthaven Den Helder, de gemeente Den Helder, de veiligheidsregio en de Marine.

Uitvoering
Op de dag van de oefening had AdviSafe de oefenleiding in handen. Zij voerden de regie op het scenario en zorgden met een groep rolspelers dat het vooraf bedachte scenario tot leven kwam. Daarnaast zorgde AdviSafe voor oefeninstructies en het observeren op een aantal cruciale locaties.

Evaluatie
Naast het verwerken van de vele evaluatie formulieren en het opstellen van het evaluatierapport heeft AdviSafe ook meegewerkt aan het tot stand komen van verschillende publicaties over de geleerde lessen. Dit heeft geresulteerd grote bekendheid van de verbeterpunten waardoor het leereffect vergroot wordt.

Afsluiting
De afdeling Crisismanagement van AdviSafe is gespecialiseerd in het ontwerpen en adviseren van crisisorganisaties. Belangrijk onderdeel daarbij is het organiseren van groot- en kleinschalige oefening, opleidingen en trainingen op het gebied van Crisismanagement of Emergency Response.

Voor meer informatie over onze service neem contact op met een van onze medewerkers.>>

“Enthousiast, practisch en concrete presentatie. Heel nuttig en van grote toepasbaarheid”

deelnemer EnergyCafé