AdviSafe is trots op Joulz Energy Solutions!

Joulz heeft afgelopen februari trede 3 behaald op de NEN Veiligheidsladder. AdviSafe feliciteert Joulz van harte met deze prestatie. De feedback van de auditor KIWA was lovend: ‘veiligheid zit in de genen bij Joulz, we zien dit terug in de scores..’. Deze lovende woorden zijn het resultaat van hard en gefocused werken door heel Joulz aan het verbeteren van veiligheidscultuur in het hele bedrijf. AdviSafe heeft de veiligheidsafdeling en de organisatie van Joulz in het afgelopen jaar intensief terzijde gestaan om deze focus op veiligheid te realiseren en zichtbaar te maken. Deze inspanningen zijn beloond!

Persbericht Joulz: https://www.joulz.nl/nl/actueel/497-joulz-energy-solutions-opnieuw-gecertificeerd-voor-veiligheidsladder-3

Het behalen van trede 3 op de NEN Veiligheidsladder als indicatie voor de veiligheidscultuur in bedrijven is in toenemende mate een doel voor veel bedrijven.  Wanneer je ambitie hebt om op te gaan voor trede 3’ waar moet je dan op letten?  Sander Zwanikken en Niek Steijger, de AdviSafe consultants die Joulz hebben begeleid zijn hier duidelijk over ‘we hebben negen belangrijke aandachtspunten waar je in het bedrijf aan moet werken om de ambitie voor trede 3 waar te kunnen maken’:

  1. Breng duidelijke samenhang in alle veiligheidsacties en communiceer dat met voortdurende expliciete aandacht (waarom doen we dit?)
  2. Toon zichtbaarheid van managers en teamleiders op de werkvloer.
  3. Geef niet alleen aandacht aan V&G gedrag op de werkvloer maar zorg ook dat management en stafafdelingen bij al hun beslissingen veiligheidsaspecten meenemen en dat zichtbaar maken in de organisatie. Iedereen moet zijn of haar rol gaan pakken, in alle aspecten vd bedrijfsvoering.
  4. Formuleer concrete V&G-gedragsdoelstellingen die je in alle lagen van de organisatie terug wilt zien. Hiermee wordt het mogelijk om te sturen, voortgang te monitoren en de resultaten te meten.
  5. Neem regie in de samenwerking binnen de keten met opdrachtgevers én opdrachtnemers (onderaannemers). Dit is zichtbaar in het contractormanagement, de selectie & beoordeling van leveranciers en de samenwerking met de keten op projecten
  6. Gebruik een gestructureerd plan voor het houden van gedragsobservaties.
  7. Voed consequent het incidentmanagementsysteem met alle incidenten/afwijkingen, rondgangen en inspecties inclusief de analyse. Dit biedt een groter inzicht en meer kennis op verdere sturing van gedrag.
  8. Integreer gedragsaudits in het totale auditprogramma.
  9. Verhoging van ieders veiligheidsbewustzijn vereist continue dialoog en uitdaging op alle niveaus en eenduidigheid in strategie, beleid en operationele sturing.

Heeft u ambities of wilt u meer weten wat het voor uw bedrijf betekent om de veiligheidscultuur in uw bedrijf op niveau trede 3 van de Veiligheidsladder te brengen?

Neem dan contact op met:

Sander Zwanikken
E-mail: sander.zwanikken@advisafe.com
Mobiel: 06-242 559 99

of

Niek Steijger
E-mail: Niek.steijger@advisafe.com
Mobiel: 06 123 794 94

“De adviseur was integer, gericht en discreet in zijn onderzoek. De onderzoeksresultaten hebben geleid tot nieuwe inzichten en zijn erg waardevol gebleken”

Koene Ritzema, Operations Manager, Centrica Production Nederland BV